top of page

ייעוץ משפחתי

ייעוץ משפחתי בגישה המערכתית ההומניסטית, מתייחס למשפחה כאל מערכת אחת, מערכת בפני עצמה שמושפעת מכל אחד ואחת מבני המשפחה.

מערכות תמיד שואפות לאזן את עצמן, לפיכך, כאשר אחד מבני המשפחה עובר משבר או שינוי, מתפתח או משתנה, כל המערכת המשפחתית משתנה בהתאם.

בני המשפחה, לא תמיד מודעים להשפעות של השינוייים על אחד מבני המשפחה, ולא מוכנים להם.

הדבר בא לידי ביטוי בחיכוכים, ריבים, בעיות בתקשורת ולעיתים אף ניתוקים בתוך המשפחה.

במסגרת הייעוץ המשפחתי מתיחסים לסוגיות רבות לדוגמא:

משפחה הרב דורית: יחסים של הורים מתבגרים, שיצאו לפרישה, עם הילדים שלהם, הנכדים, חלוקת תפקידים מחודשת במשפחה

משפחות עם ילדים מתבגרים, "עזיבת הקן" השפעות של השינוי בתא המשפחתי על זוגיות ההורים.

משפחות מורכבות: פרק ב, ג, עם ילדים ממערכות קודמות, והיחסים עם ההורה שבעבר היה בן/בת הזוג.

זוגות צעירים, שרוצים לבסס את המערכת הזוגית, תקשורת מקרבת, ויחסים פוריים בבניית תא המשפחתי המחודש.

משמעות כניסת בן זוג חדש ומשפחתו למשפחה קיימת – ההורים לא בחרו את החתן/ הכלה ובני משפחתה, ויש צורך במשפחה להכניס מערכות יחסים ותרבות חדשה.

מי צריך להיות נוכח במפגשים?

לפחות אחד ממהמשפחה, בן / בת המשפחה שמרגישים צורך בייעוץ המשפחתי.

כדי לעבוד על סוגיות משפחתיות, אפשרי לעשות זאת במסגרת של כל או חלק מבני המשפחה, ואפילו רק אדם אחד מבני המשפחה.

elephants-1900332_1920.jpg
Citrus Fruits
Swimming Lesson
bottom of page