top of page

גישור לענייני משפחה, להבטיח מחר טוב יותר... 

הנושאים עליהם דנים בגישור לענייני משפחה:

גירושין – מגיעים להסכם שכולל תובנות לגבי היחסים ההוריים, מזונות, רכוש, הסדרי שהות. ההסכם מקבל תוקף לאחר תהליך הגישור בבית משפט לענייני משפחה.

 

הסכם ממון טרום נישואין – הגעה להבנות לגבי חלוקת רכוש באם הזוג יתגרש, ההסכם מקבל תוקף של בית משפט לאחר הליך הגישור.

 

הסכם על חיים משותפים ועריכת הסכם גירושין למגרה – בזמן שזוג חי ביחד, ניתן לערוך הסכם על חיים משותפים, ולייצר הסכם למקרה שיוחלט להתגרש

הליך הגישור הוא וולנטרי, בהסכמה, וניתן בכל שלב להחליט שלא מעוניינים להמשיכו ולפנות לדרכים אחרות ליישוב סכסוכים (בית משפט או בוררות).

במהלך תהליך הגישור, שני הצדדים מתחייבים לא לפעול במקביל בערוצים אחרים.

עלי..

יעל ורדי, מגשרת ומאמנת אישית ועסקית.

עובדת עם מבוגרים ובני נוער על יצירת מערכות יחסים הרמוניות.  ליוויתי ואימנתי עשרות של אנשים למקום פורה ומצמיח בחייהם.

מגשרת משפחתית, מתוך רצון לסייע ולהקל על אנשים שנמצאים בנקודת משבר בחייהם.

מה זה גישור?

תהליך בו שני צדדים שחווים קונפליקט, משבר או בעיה, מוצאים את הדרך להסכמה.

הגישור הוא כלי ליישוב סכסוכים וקונפליקטים בהסכמה הדדית, להבדיל מבוררות או מהליך משפטי, שם הבורר או השופט קובעים ופוסקים לגבי כל נושא עליו יש מחלוקת.

בגישור, שני הצדדים בהסכמה מגיעים לפתרון לנושאים השונים בהם הם חלוקים.

 

לכאורה יש סתירה- אם יש הסכמה אז אין קונפליקט??? אז איך זה יתכן?

זה יתכן, זה פרדוקס, זה אפשרי.

 

בהליך הגישור, אני, המגשרת, מקשיבה ושואלת שאלות, מאפשרת להעלות מתוך המרחב שקיים, את הפתרון המתאים לשני הצדדים

זה לא חייב להיות פשרה

זה לא חייב להיות ויתור

זה פתרון שקיים, ומתוך מסכי הקונפליקט, לבד קשה למצוא אותו.

 

התפיסה שלי:

אנשים הם גדולים מטבעם, והתשובות המדויקות ביותר נמצאות אצל כל אחד ואחת

כך גם בגישור, הפתרון, ההסכמה ליישוב הסכסוך נמצאת אצל שני הצדדים יחד, לבד קשה מאוד לראות את זה.

בעבודה משותפת, בהקשבה, בהבנת המניעים של כל אחד מהצדדים, אפשר להגיע להסכמות, לפתרון יצירתי.

bottom of page